NIOK civil díj

Jegyzőkönyv

Készült: 2015 február 10-én 10:30-kor , a Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesületének közgyűlésén.

Helye: Szent–Györgyi Albert Agora, Szeged Kálvária sgt. 23

 

Napirendi pontok:

 1. Köszöntő
 2. Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámlálók és levezető elnök megválasztása.
 3. Napirendi pontok felolvasása és azok elfogadása, vagy módosításának megszavazása
 4. Tájékoztatás az egyesület vezető tisztségviselői lemondásáról
 5. Felügyelőbizottság megválasztása
 6. Elnökségi tag választás
 7. Jelölő bizottság választás
 8. A törvényszék által kért Alapszabály módosítás felolvasása, elfogadása
 9. Közhasznúsági jelentés, szakmai beszámoló felolvasása és elfogadása
 10. Hozzászólások, javaslatok
 11. Vaskóné Kiss Éva megállapította, hogy a közgyűlés megtartásához nincs meg a szükséges taglétszám. Így a közgyűlés érvénytelen. A meghívóban foglaltaknak megfelelően a közgyűlés 11 órakor a résztvevők létszámától függetlenül megtartására kerül.
 12. 11 órakor a meghívóban foglal napirendi pontokkal megkezdődött a közgyűlés.

 

Jelen vannak:

Vaskóné Kiss Éva az egyesület elnöke, Terhes Gábor alelnök, Tóth Katalin irodavezető, Nagy Zsuzsanna Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének elnöke levezető elnök, továbbá két fő meghívott vendég, 6 fő szavazatszámláló önkéntes. Szavazatszámlálók elnöke Dudásné Sebesi Csilla.

Tagok a mellékelt jelenléti ív alapján 53 fő, és összesen 49 meghatalmazás.

 

1.Elnöki köszöntő

A közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció szerint a jelenlévő, szavazásra jogosultak száma: 53 fő.

Vaskóné Kiss Éva a közgyűlést 11 órakor határozatképesnek nyilvánította.

Levezető elnöknek Nagy Zsuzsannát javasolta, Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dancs Miklós, és Klimász Sándor személyére tett javaslatot. Jegyzőkönyvezetőnek Tóth Katalint, Szavazatszámlálókra a bemutatkozott önkénteseket javasolta. A jelöltek vállalták. A közgyűlés látható többséggel jóváhagyta a hitelesítők személyét.

 

2.Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők és szavazatszámlálók megválasztása, elfogadása egyszerű szavazattöbbséggel

A Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete 150/2015.(02.10) sz. határozata: levezető elnök: Nagy Zsuzsanna, jegyzőkönyvvezető Tóth Katalin

jegyzőkönyvhitelesítők: Dancs Miklós, Klimász Sándor, Szavazat számlálók:

Dr. Dudás Zita, Szabóné Szögi Veronika, Tóth Ágnes Gémes Nikoletta, Kószó Lászlóné, Goretity Gorán, a szavazatszámlálók elnöke Dudásné Sebesi Csilla.

Nagy Zsuzsanna köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 53 fő van jelen és 49 meghatalmazás, így 102 érvényes szavazat lehet a közgyűlésen. Kérte egy-egy napirendi ponthoz történő hozzászólás személyenként ne haladja meg a három percet. Ismertette továbbá, hogy alapszabály értelmében a jelenlévők fele plusz egy fő szavazat szükséges, ami a határozatképességre szól, egyéb szavazásoknál 1/3 szavazatot elfogadottnak kell tekinteni. Alapszabály módosításánál kell a kétharmados többség.

A Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete 151/2015.(02.10) sz. határozata: a napirendi pontokhoz történő hozzászólásokat három percben tehetik meg.

 

3.Napirendi pontok elfogadása egyszerű szavazattöbbséggel

Csontos- Dér Veronika napirendi pont módosítást javasol, kéri a 10. napirendi pontot előre venni.

Levezető elnök a kérést azzal utasította el, hogy az alapszabály értelmében és a meghívóban szereplő szöveg utolsó mondatában is benne van, hogy az eredeti napirendi pontokat kell tárgyalni, az eredeti sorrendben.

 

Keresztényiné Ákhim Mária hozzászólásában elmondta, a felügyelőbizottság megválasztásával kapcsolatban, májusig szól a megválasztásuk, így feleslegesnek tartja a teljes bizottságválasztást véleménye szerint hiányzó tag választása elegendő. A felügyelő bizottság elnöke lemondott, így felügyelő bizottság elnökét illetve a jelölő bizottsági tag választását javasolja. Az elnökségi tag választást szeretné a májusi közgyűléskor.

 

Szavazás következett, melynek eredménye 77 igen szavazattal Csontos-Dér Veronika napirendi pont cseréjére tett javaslatának helyt adott.

A Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete 152/2015.(02.10) sz. határozata: 77 igen szavazattal a napirendi pontok sorrendje módosításra került.

Majd szavazásra bocsátotta Keresztényiné javaslatát, hogy az elnökségi tag választás elmarad. Felügyelő bizottsági tag és egy jelölő bizottsági tag választására módosítják a napirendi pontot. 29 igen szavazat érkezett a felvetett javaslatra.

 

A Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete 153/2015.(02.10.) sz. határozata: Keresztényiné Ákhim Mária által felvetett 6. napirendi pont - elnökségi tag választás - elhalasztása. 29 igen szavazattal elutasította.

Levezető elnök a többségi szavazás eredményeként a tízedik napirendi pontot előre vette, így azzal folytatódott a közgyűlés.

 

Hozzászólások, javaslatok

Csontos-Dér Veronika hozzászólásában javasolta a jelenlegi elnökség visszahívását, bizalomvesztéssel indokolta előterjesztett indítványát. Tekintettel arra, hogy az elnökség tagjai között nevezetesen Kolompár Gábor jogosítvánnyal fog rendelkezni, tudomása szerint most jár autós iskolába. Továbbá kifogásolta, hogy mi alapján lehetnek egyesületi tagok olyan személyek, akiknek nem megfelelő orvosi papírjai vannak. Kérte jegyzőkönyv mellékleteként venni azt a jegyzőkönyvet ami az egyesült elnökének szemészeti kezelő lapja alapján készült, melyben benne van, hogy a visus maschke szerinti látásromlása 30 %. Alapszabály szerint nem felelnek meg a tagság feltételeinek. Kérte továbbá Ungerbauer Mihály felügyelőbizottsághoz írt decemberi közgyűlést kifogásoló levelére érkezett (Ács Attiláné által írt) felügyelő bizottság elnökének válaszában foglaltaknak megfelelően új választás megtartását. A felügyelő bizottság elnökének javaslatát elnök asszony (Vaskóné Kiss Éva) figyelmen kívül hagyta. Megkérdezte továbbá a jelenlévő Dr. Tóth Juditot, hogy milyen minőségben van jelen a közgyűlésen, rendelkezik e megbízással, illetve önkéntes szerződéssel. Dr. Tóth Judit elmondta, a jogklinika keretein belül van jelen, díjmentesen segíti a közgyűlés munkáját. Tóth Katalin jelezte lejárt a három perc.

Vaskóné Kiss Éva megköszönte a hozzászólást kérte a megállapított három perc betartását.

Csontos-Dér Veronika bizalmi szavazást indítványozott, és kérte a jelenlévőket ennek elfogadására.

Levezető elnök ismételten felhívta a figyelmet a három perc betartására Csontos- Dér Veronikának elmondta, hogy mindazok, amiket elmondott benne lesznek a jegyzőkönyvben, majd megkérdezte a jelenlévőket van e valakinek hozzáfűzni valója.

Dr. Dudás Zita felolvasta a 2003-ban kelt Magyar Államkincstár határozatát Vaskóné Kiss Éva részére megállapított fogyatékossági támogatásra való jogosultságát.

Levezető elnök kérte a továbbhaladást véleménye szerint a szakigazgatási szervnek van joga ezt felülvizsgálni.

Milán Antalné felolvasta levelét, melyben vitatja, és nem fogadja el a 2014 december 14-én megtartott választás eredményét. A levélben elhangozott, hogy Elnökségi tag jelöltnek hogyan kerülhetett olyan személy, aki nem fedhetetlen? Kéri az elnökség és a felügyelőbizottság minden tagjának a visszahívását. Felhívta a jelenlegi és a volt elnökségi és felügyelő bizottsági tagok figyelmét, hogy amennyiben tudtak és elnézték elnök asszony feltételezhetően megtörtént visszaélését, és nem jelezték sem a felügyelőbizottságnak, sem a közgyűlésnek, ugyan úgy felelősségre vonhatóak. A körzeti csoportok tájékoztatva lettek ezekről és meghatalmazások útján képviseltetik magukat.

 

Nagy Zsuzsanna levezető elnök ismét kérte, várják meg a felügyelő bizottság állásfoglalását a felmerült problémával kapcsolatban. Addig nem tudnak visszahívni senkit. A májusi közgyűlésig a felügyelő bizottság kivizsgálja.

Klimász Sándor elmondta, hogy a felkért jegyzőkönyv hitelesítést lemondja, mert nem tudja a jegyzőkönyvhöz a nevét adni, mert szerinte a közgyűlés csak arról szól, hogy tisztességes embereket hogy tudnak meghurcolni

Felkérte elnök asszonyt, hogy tegyen javaslatot a jegyzőkönyv hitelesítő személyére. Farkas Mátyást kérte fel, aki vállalta.Látható szavazattal a közgyűlés elfogadta.

A Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete 154/2015. (02.10.) sz. határozata: (egyszerű szavazattöbbséggel) jegyzőkönyv hitelesítő Farkas Mátyás.

 

5. Felügyelő bizottság megválasztása

Dr. Bezdán Anikó felügyelő bizottsági tag jelölt köszöntötte a jelenlévőket és bemutatkozott.

Levezető elnök megkérdezte, van e valakinek más személyre javaslata?

Kérte a jelenlévőket szavazzanak.

A Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete 155/2015. (02.10.) sz. határozata: 43.igen szavazattal Dr. Bezdán Anikó felügyelő bizottsági tag jelölt.

A szavazat számláló bizottság elnöke meggyőződött a szavazó urna üres és sértetlenségéről.

Levezető elnök asszony ismertette mikor érvényes a szavazás. Érvénytelen a szavazás, ha üres borítékot vagy áthúzott összefirkált, vagy több nevet tartalmazó szavazócédulát tartalmaz a boríték. Akkor érvényes a szavazat, ha egyetlen egy név szerepel a borítékban.

Névsorolvasás következett. 50 fő van jelen 49 meghatalmazás, így 99 szavazattal kell számolni. A szavazatszámlálók elnöke ismertette az eredményt. A titkos szavazás eredménye 69 boríték volt a szavazó urnában abból 44-ben volt Dr. Bezdán Anikó szavazó cédulája. 19 érvénytelen szavazat volt.

Levezető elnök elmondta nincs meg a szavazásra jogosultak arányában a szükséges 50 százalék plusz egy.

A Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete 156/2015. (02.10.) sz. határozata: (44 igen szavazat) nem került megválasztásra dr. Bezdán Anikó mint felügyelő bizottsági tag.

 

7. A jelölő bizottság választás

Vaskóné Kiss Éva Orbánné Tarsoly Editre tett javaslatot és megkérte mutatkozzon be. Ezt követően Vaskóné Kiss Éva megkérdezte, van e más személyre javaslat? Csontos- Dér Veronika Szabó Gabriellára tett javaslatot. Keresztényiné Ákhim Mária elmondta, hogy ő új tag így nem lehet. Vaskóné Kiss Éva tájékoztatásul közölte, hogy a jelöléshez két év tagság szükséges.

Orbánné Tarsoly Edit jelölőbizottsági tagságra történő szavazás következett

A Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete 157/2015.(02.10.) sz. határozata: 63 igen szavazattal Orbánné Tarsoly Edit a jelölő bizottság tagja.

 

8. A törvényszék által kért Alapszabály módosítás felolvasása, elfogadása.

Dr. Dudás Zita felolvasta a törvényszék végzését. Majd az alapszabályból a módosítandó részeket.

Feketéné Lantos Erzsébet kérdezi, hogy ha egyedül ír alá az elnök, akkor hogyan lehetnek felelősek az elnökségi tagok?

Vaskóné Kiss Éva egyetértett ezzel a felvetéssel. Ő is jobban szeretné a régi felállást.

Dr. Bezdán Anikó javasolja a szervezeti működési szabályzatok frissítését. A szabályzatok aktualizálását.

Levezető elnök kérte az ismertetett alapszabály módosítás elfogadását. Elmondta, hogy a létszám ellenőrzés alapján a meghatalmazásokkal együtt 96 érvényes szavazat lehet, ennek akétharmada, azaz 64 szavazat szükséges az alapszabály változás elfogadásához. 57 fő szavazott igennel.

A Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete 158/2015.(02.10.)sz. határozata: az alapszabály módosításra tett javaslatot nem fogadta el a közgyűlés (57 igen)

Levezető elnök szerint így el van lehetetlenítve az egyesület működése, de valószínűsíti, hogy ez a cél. Újabb közgyűlés megtartása szükséges. Többen bekiabáltak, hogy zárják ki Csontos- Dér Veronikát.

Vaskóné Kiss Éva elmondta, hogy a közgyűlésnek lehetősége van a kizárásra, de ez a közgyűlés most nem az, majd feltette a kérdést, ki az, aki arra szavaz.

Jelenlévő tagok indítványozták, hogy Csontos- Dér Veronikát zárják ki az egyesületből.

Dér Veronika kifogásolta, hogy ez nem volt a napirendi ponton és nem kérték ennek a napirendi pontokhoz történő felvételét. Levezető elnök feltette a kizárást szavazásra.

A Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete 159/2015.(02.10.) sz. határozata: Dér Veronikát nem zárják ki az egyesületből (húsz fő támogatta ezt az indítványt)

 

9. Közhasznúsági jelentés, szakmai beszámoló felolvasása és elfogadása.

Dr. Dudás Zita a szakmai beszámolót Tóth Katalin a pénzügyi beszámolót olvasta fel. Majd létszámellenőrzés történt megállapításra került, hogy 35 fő van jelen 49 meghatalmazás összesen: 84 érvényes szavazat lehet.

A Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete 160/2015.(02.10.) sz. határozata: 61 igen szavazattal a 2014 évi közhasznúsági beszámoló elfogadása.

További megjegyzés az eddigiekkel kapcsolatban nem hangzott el. A jelenlévők nem kívántak mást előterjeszteni.

A levezető elnök a megjelenteknek megköszönte a részvételt.