ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK


Az Egyesület elsősorban a működési területén élő vak, aliglátó vagy gyengénlátó (a továbbiakban együtt: látássérült) személyek érdekeinek védelmét és képviseletét, életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézését vállalja fel, nevesítve: a) képviseli és védelmezi a látássérültek érdekeit más szervek előtt, szükség esetén segítséget nyújt a jogsérelmek orvoslásához, életviteli nehézségek leküzdéséhez.

Információs és tanácsadói szolgálat létrehozása, működtetése annak érdekében, hogy a felmerülő igényeket az Egyesület koordinálni tudja, kapcsolatfelvétel és együttműködés a látássérültek érdekében eljáró hazai és nemzetközi szervezetekkel és szakemberekkel, kapcsolatfelvétel és együttműködés a hasonló célkitűzéseket megvalósító intézményekkel, szervezetekkel.
Felvilágosító tevékenység, rendszeres tájékoztatás szervezése mind a tagok, mind a közvélemény felé, elősegíti a működési területén élő látássérültek rehabilitációját, oktatását, művelődését és társadalmi integrációját.
Figyelemmel kíséri és elősegíti a működési területén élő felnőtt korban megvakult személyek elemi rehabilitációját, társadalmi integrációját.


Szervezetünk 65 éve működik Csongrád megyében, ahol több mint 1800 súlyosan látássérült személy él. (1836 fő, KSH). Taglétszámunk 403 fő.

 

Infrastruktúrával jól felszerelt 100nm2-es bérelt ingatlanban tevékenykedünk, melyben 2 iroda, 30nm2 közösségi helyiség, konyha és kommunális helyiségek találhatók.

Egyesületünknél megalakulásunk óta túlnyomórészt látássérültek dolgoztak. Személyes tapasztalatuk, sorstársaik iránti elkötelezettségük garantálja szolgáltatásaink minőségét és hitelességét.

 

Alapszabályunk céljainak megvalósítására, érdekvédelmi, közösségépítő és szolgáltatási típusú tevékenységeket végzünk, melyek térítésmentesek. A kiadásokat tagdíjakból, pályázatokból, adományokból, és 1 % felajánlásokból fedezzük.

E feladatok elősegítésére adminisztrációs, kiszolgáló, kommunikációs, PR, forrásteremtő és fejlesztő tevékenységeket végzünk.

 

E szerteágazó feladatok sikeres elvégzése elképzelhetetlen önkénteseink nélkül. Önkénteseket fogadó, regisztrált szervezet vagyunk, számuk 32 fő.

 

II. Érdekvédelem:

Folyamatosan ellátjuk a látássérültek egyéni és kollektív érdekvédelmét, lehetőséget teremtünk érdekeik kifejezésre azok érvényesítésére, érdekképviseletük ellátására (A), ehhez kapcsolódó speciális szakmai munkában (B) veszünk részt, és törekszünk a társadalmi esélyegyenlőség előmozdítására (C).

 

II/A

Ügyfélszolgálati iroda

Körzeti csoportok

Jogsegélyszolgálat

Egyéni/kollektív érdekvédelem

Jogszabály véleményezés

Antidiszkriminációs és jogérvényesítő tevékenységek

 

II/B

Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés

Egyenlő Esélyű Hozzáférés

 

II/C

Érzékenyítő tréningek, szemléletformáló előadások

Felvilágosító tevékenység

 

III. Közösségépítés

E tevékenységeink közé a helyi és országos sorstársi közösség szervezése (A) és látó társadalomhoz való szorosabb kapcsolódás (B) tartozik.

 

III/A

Körzeti csoportok működtetése

Klubdélutánok, előadások, vetélkedők

Kirándulások, országjárás

Megyei és országos rendezvények, konferenciák

 

III/B

Kulturálisendezvények

Prevenciós és szűrőprogramok

 

IV. Szolgáltatások:

Folyamatos, személyre szabott szolgáltatásaink: az információhoz való hozzájutás, az önálló életvitel elősegítése és az életminőséget javító szolgáltatások köre (A) és a képzési-oktatási és munkavállalással kapcsolatos tevékenységek (B).

 

IV/A

Információs és tanácsadói szolgálat

Segédeszköz kölcsönzés

 

IV/B

Rehabilitációs és foglalkoztatási tanácsadás

Képesség- és készségfejlesztő tevékenységek

Munkába helyezés elősegítése


V. Társadalmi beágyazódás

Kulcsterületeink: önkéntes munka szervezése (A), kapcsolati háló növelése (B),támogatóinkkal való kapcsolattartás (C).

 

V/A

Önkéntes hálózat

Önkéntesek szervezése, foglalkoztatása

 

V/B

Állami, önkormányzati, szakmai, egyházi, civil szervezetekkel

PR és médiakapcsolatok

 

V/C

Pártoló tagság

Adományozói háló