Gyógyászati segédeszközök egyedi támogatása


Ballai Anna Mária | Hírek | 2019-08-07
Gyógyászati segédeszközök egyedi támogatása
Gyógyászati segédeszközök egyedi támogatása

Gyógyászati segédeszközök egyedi támogatása

Ballai Anna Mária | Hírek | 2019-08-07

A támogatott gyógyászati segédeszközlistán nem szereplő, támogatással nem rendelhető gyógyászati segédeszköz árához egyedi támogatás kérelem benyújtására van lehetőség a látássérült egészségi állapota szerint.

Milyen dokumentumok szükségesek az OEP egyedi támogatási kérelemhez?

1. Kérelem

A kérelem benyújtásához a formanyomtatványletölthető: www.oep.hu nyomtatványtár

(az indoklást lehet bővíteni egy külön lapon!)

2. Szemész orvos által kiállított vény a kért eszközről

A vény hátoldalán a nyilatkozni kell arról, hogy az eszköz kihordási idején belül (2 év) azonos rendeltetésű gyógyászati segédeszközt társadalombiztosítási támogatással nem váltott ki.

3. Szemész orvos által kiadott 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglaló és szakorvosi javaslat

Ez szolgál igazolásul, hogy a kérelmező kizárólag az igényelt termékkel „kezelhető”, látható el, hogy munkáját mindennapi életét megkönnyítse.

(a formanyomtatvány letölthető: www.oep.hu nyomtatványtár)

4. Forgalmazó által készített árajánlat (MVGYOSZ fogja a kérelem mellé csatolni)

5. Azeszköz megfelelőségét igazoló dokumentációja, eszközleírás (MVGYOSZ fogja a kérelem mellé csatolni)

OEP-hez történő kérelem benyújtás menete:

A kitöltött kérelmet, vényt, kortörténeti lapot és szakorvosi javaslatot a kérelmezőnek postai úton vagy személyesen kell eljuttatni az MVGYOSZ részére (1146 Budapest, Hermina út 47.), az MVGYOSZ mellé teszi az árajánlatot és az eszköz megfelelősségét igazoló dokumentumokat ésbeküldi az OEP részére.

Mennyi idő alatt bírálják el a kérelmet?

Az OEP a kérelemhiánytalanbeérkezését követő naptól számított 21 napon belül dönt az ügyben. Felhívjuk a figyelmet, hogy az esetlegesen szükséges hiánypótlás időtartama nem számít be az ügyintézési időbe.

Mennyi időre érvényes az egyedi támogatás?

A méltányossági alapú támogatás első alkalommallegfeljebb a gyógyászati segédeszköznek a forgalmazó által megjelölt technológiai élettartamára adható (általában 2 év)

OEP Határozat

A határozatban az OEP megállapítja a méltányosságból támogatott gyógyászati segédeszköz adatait, mennyiségét, a támogatás alapjául figyelembe vett árat, és a támogatás összegét, a látássérült által fizetendő térítési díjat és a méltányossági támogatás időtartamát is.

A méltányossági kérelemről született döntésről értesítést (határozatot) kap a kérelmező, a kezelőorvos és a gyógyászati segédeszköz forgalmazója.

Mikor és hol lehet átvenni támogatott áron a segédeszközt?

A határozat keltétől számítottan 60 napon belül kell átvenni a támogatott segédeszközt. A határidőt nem lehet átlépni, mert lejárt vénnyel nem lehet elszámolni az OEP felé. A Szövetség egy hónapon belül kétszer, hónap elején és közepén számolhat el a vényekkel.

Személyes átvétel:

Az eszközt a határozatban lévő támogatott áron, az OEP által visszaküldött vény ellenébenaz MVGYOSZ segédeszköz boltjában lehet átvenni (1146 Budapest, Hermina út 47.). Az átvétel időpontját egyeztetni kell e-mailen szolgaltatas@mvgyosz.hu vagy telefonon 06 1 384-8440/110.

Postai úton történő átvétel:

Az MVGYOSZ Magnet Banknál lévő 16200106-00066354 számlájára (megjegyzés rovatban Név, segédeszköz neve) előre utalással ki kell fizetni a termék teljes ára és a támogatott ár közötti különbözetet.

Ajánlott levélben az MVGYOSZ postacímére (1146 Budapest, Hermina út 47.) meg kell küldeni a segédeszközről szóló vényt. (figyelem: a vény első oldalán alul két helyen, valamint a vény hátsó oldalán a nyilatkozat alatt is alá kell írni!).

Az MVGYOSZ a vény és az utalás megérkezését követőena segédeszközt a számlával együtt ajánlott levélként postázzaa támogatott részére.